Služby

S čím vám můžeme pomoci?

REALIZACE

…abyste mohli Váš projekt uskutečnit

SERVISNÍ ČINNOST

…aby Vám technologie dlouho a spolehlivě sloužily

S čím vám můžeme pomoci ve spolupráci s našimi partnery?

VYPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI

…abyste měli jistotu, že Vaše očekávání je reálné

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

…aby byl Váš projekt energeticky a ekonomicky efektivní

ŽÁDOSTI O DOTACE

…abyste optimalizovali návratnost Vašich investic

TVORBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

…aby byl Váš projekt správně proveden