Stínění

Extrémní horka v posledních letech a tím způsobené přehřívání interiérů domů vedou řadu z nás k úvahám o instalaci klimatizací. Stále však platí, že je vždy efektivnější a v konečném důsledku i levnější, odstraňovat příčinu než důsledek.

Za příčinu lze jednoznačně považovat prostupující sluneční záření prosklenými konstrukcemi, přičemž zásadní je „nepustit“ sluneční záření přes sklo do interiéru.

Nejefektivnější je použití stínění na vnější straně prosklené plochy. Vnitřní stínící prvky nejsou z tohoto podhledu příliš účinné, neboť „odráží“ teplo již v interiéru. Často tak nastává paradoxní situace, že vnitřní stínění do sebe akumuluje tepelnou energii a následně ji jako radiátor vyzařuje vnitřního prostoru.

Typy stínění a jejich vlastnosti

Žaluzie

Roleta

Svislá fasádní clona

Způsob ovládání

Zabudování

Pro rekonstrukce stávajících domů (ať již jsou dodatečně zateplené nebo se instalace stínění realizuje společně s dodatečným zateplením) doporučujeme: